Kaliope - centrale basenowe

Centrale Kaliope zaliczane są do grona central basenowych, które ze względu na specyficzne środowisko pracy muszą być wykonane z elementów odpornych na korozję. Dodatkowo urządzenia te wyposażone są w basenowe wymienniki ciepła, które pozwalają na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

Urządzenia te pozwalają centrali pełnić funkcje przetwarzania powietrza:

• ogrzewania
• chłodzenia
• filtrowania
• osuszania

Zastosowanie wymiennika ciepła umożliwia odzyskanie energii zawartej w usuwanym powietrzu. Dotyczy to podgrzewania strumienia zimnego powietrza w okresie zimowym (odzysk ciepła) jak i wstępnego ochłodzenia ciepłego powietrza świeżego w okresie letnim (odzysk chłodu). Pozwala to obniżyć koszty użytkowania pomieszczeń wyposażonych w centrale DOSPEL Professional Technologies.

Konstrukcja

Konstrukcja szkieletowa central wykonana jest z profili aluminiowych, połączonych narożnikami z poliamidu lub aluminium. Dzięki takiemu rozwiązaniu jest ona zwarta i stabilna. Dodatkową sztywność konstrukcji central stojących zapewnia rama montażowa wykonana ze stali. Obudowy central wykonane są z płyt warstwowych wypełnionych:
• pianką poliuretanową
• wełną mineralną
Płyty są obustronnie pokryte blachą ocynkowaną.Grubość płyt 25 lub 35 mm uzależniona jest od sposobu wykonania.Płyty warstwowe stanowią doskonałą izolację termiczną i akustyczną.
Doskonałą szczelność obudowy centrali uzyskaliśmy dzięki:
• zamknięciu na płaszczyźnie zewn. profilu konstrukcyjnego
• uszczelce na płaszczyźnie wewnętrznej