Erato - centrale standardowe
Dokumentacja techniczno-ruchowa
Mamy przyjemność polecić Państwu centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne firmy DOSPEL. Dostępne są one w wykonaniu standardowym, dachowym, basenowym, garażowym oraz higienicznym.
Certyfikat zgodności
Certyfikat TUV Rheinland Polska Sp. z o.o., potwierdzający zgodność klasyfikacji konstrukcji na podstawie przeprowadzonych badań własności mechanicznych centrali typ ERATO i Tampa firmy DOSPEL i wyznaczenie charakterystyk wg PN-EN 1886:2001, PN-EN 13053:2004.
Deklaracja zgodności EC
Deklaracja zgodności EC w zakresie dyrektywy niskonapięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej. Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne do których odnosi się niniejsza deklaracja są zgodne z normami zharmonizowanymi z zał.
Atest higieniczny
Atest higieniczny potwierdzający iż centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne typu: Erato, Tampa, Kaliope, AirMedic (w wielkościach 0-12) oraz Deimos (w wielkościach 0-2) mogą być przeznaczone do wentylacji i klimatyzacji budynków użyteczności publicznej, mieszkalnych, obiektów produkcyjnych, usługowych i rekreacyjnych, w tym w obiektach służby zdrowia, branży farmaceutycznej, żywnościowej i elektronicznej.
Karta zgłoszenia awarii
W celu rozpatrzenia zasadności zgłoszenia prosimy o wypełnienie niniejszej karty.